Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія збірника

Гринюк Р. Ф. – д-р юрид. н., професор, ректор ДонНУ імені Василя Стуса, голова редакційної колегії;
Бацилєва О. В. – д-р психол. н., професор, завідувач кафедри психології ДонНУ імені Василя Стуса;
Волек А. – д-р н., професор, проректор Академії Ігнаціанум (м. Краків, Польща);
Дороніна О. А. – д-р екон. н., професор, професор кафедри менеджменту та поведінкової
економіки ДонНУ імені Василя Стуса;
Ла Фореста Д. – д-р філософії, доцент, професор кафедри політичних наук Неапольського університету імені Фрідріха II (Італія);
Міхалік Я. – д-р філософії, доцент, декан факультету соціальних наук Університету Свв. Кирила та Мефодія (м.Трнава, Словацька республіка);
Нагорняк Т. Л. – д-р політ. н., професор, проректор ДонНУ імені Василя Стуса;
Орєхова Т. В. – д-р екон. н., професор, проректор ДонНУ імені Василя Стуса;
Польовий М. А. – д-р політ. н., професор, професор кафедри політології та держуправління ДонНУ імені Василя Стуса, головний редактор журналу «Evropský politický a právní diskurz» (Чеська Республіка);
Примуш М. В. – д-р політ. н., професор, професор кафедри політології та держуправління ДонНУ імені Василя Стуса;
Тарану А. – д-р філософії, професор факультету політичних наук Національної школи політичних досліджень та публічного адміністрування (м. Бухарест, Румунія);
Хаджинов І. В. – д-р екон. н., професор, проректор ДонНУ імені Василя Стуса;
Чальцева О. М. – д-р політ. н., доцент, завідувач кафедри політології та держуправління ДонНУ імені Василя Стуса;
Шаульська Л. В. – д-р екон. н., професор, декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса;
Неприцька Т. І. – відповідальний секретар редакційної колегії, кан. політ. н., доцент кафедри політології та держуправління ДонНУ імені Василя Стуса.